Geen nut van antibiotische behandeling bij acute sinusitis maxillaris; gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek

Onderzoek
F.L. van Buchem
J.A. Knottnerus
V.J.J. Schrijnemaekers
M.F. Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2405-11
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de waarde van amoxicilline bij de behandeling van patiënten met acute rinosinusitis in de huisartspraktijk.

Opzet

Gerandomiseerd dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek.

Plaats

St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.

Methode

Bij 488 volwassenen bij wie de huisarts meende dat zij acute sinusitis hadden, werd een röntgenfoto gemaakt van de sinus maxillaris. Er werden 214 patiënten met afwijkingen op de röntgenfoto (slijmvlieszwelling > 5 mm, volledige sluiering, vloeistofspiegel) verwezen naar een KNO-arts en vervolgens gerandomiseerd dubbelblind behandeld met amoxicilline (n = 108) of placebo (n = 106), alsmede xylometazoline, stomen en zo nodig paracetamol. Van beide groepen werd het ziektebeloop beoordeeld na I week, na 2 weken en na 1 jaar, op aanwezigheid van sinusitis (anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, röntgenfoto van de sinus).

Resultaten

Amoxicilline had geen invloed op het klinische beloop in de eerste 2 weken, noch op het ontstaan van recidieven gedurende het jaar nadien. Na 14 dagen had in beide groepen ongeveer 80 (respectievelijk 83 en 77) aanzienlijk minder of geen klachten. Het röntgenbeeld had geen voorspellende waarde ten aanzien van het beloop. Van de met amoxicilline behandelde patiënten gaven 30 (28) bijwerkingen aan en 10 (9) van de met placebo behandelden (p < 0,01). Recidieven deden zich gedurende het jaar nadien in beide behandelingsgroepen in gelijke mate voor (21 versus 17).

Conclusie

Bij patiënten uit de huisartspraktijk met acute rinosinusitis is antibioticabehandeling niet geïndiceerd. Röntgenonderzoek kan achterwege blijven en volstaan kan worden met symptomatische behandeling.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90.151, 5000 LC Tilburg.

Afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde: dr.F.L.van Buchem, KNO-arts.

Afd. Medische Microbiologie: dr.M.F.Peeters, medisch microbioloog.

Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Maastricht: prof.dr.J.A.Knottnerus, huisarts; V.J.J.Schrijnemaekers, gezondheidswetenschapper.

Contact dr.F.L.van Buchem

Ook interessant

Reacties