Geen hogere kankerincidentie door hoogspanningslijn in Odijk

Onderzoek
M. Hady
F.B.J. Koops
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1559-62
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de kankerincidentie in Odijk en een eventuele samenhang van het vóórkomen van kanker met de aanwezigheid van een hoogspanningslijn die daar in de jaren vijftig is aangelegd.

Opzet

Beschrijvend.

Plaats

GGD Zuidoost-Utrecht.

Methode

Gegevens over het aantal nieuwe patiënten met kanker in Odijk in de periode 1985/'96 werden verkregen van huisartsen, van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland (IKMN) en van de Stichting Nederlandse Werkgroep Leukemie bij Kinderen. Er werd onderscheid gemaakt naar leeftijd en naar afstand van de woning tot de hoogspanningslijn. De elektrische en magnetische veldsterkte in de woningen op een afstand van minder dan 28 m van de hoogspanningslijn werden berekend.

Resultaten

Er werd in 1985/'96 bij 131 patiënten kanker gediagnosticeerd, bij 127 volwassenen en 4 kinderen. Bij 3 van de 4 kinderen gebeurde dit in de periode 1993/'96. Over 1990-1994 week de geregistreerde kankerincidentie niet af van de verwachte incidentie in de IKMN-regio en ook niet van de gemiddelde incidentie in Nederland. Er bleek noch voor volwassenen, noch voor kinderen een relatie tussen kanker en wonen in de omgeving van de hoogspanningslijn. De blootstelling aan het elektrisch veld van bewoners van woningen nabij de hoogspanningslijn bedroeg maximaal 7 en aan het magnetisch veld maximaal 6,5 van de op advies van de Gezondheidsraad in Nederland gehanteerde maximale grenswaarden.

Conclusie

Er bestond geen samenhang tussen het ontstaan van kanker en de aanwezigheid van een hoogspanningslijn.

Auteursinformatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Gemeente Utrecht, afd. Maatschappelijke Gezondheidsbevordering en -Zorg, Utrecht.

M.Hady, arts-medisch milieukundige.

KEMA, Postbus 9035, 6800 ET Arnhem.

F.B.J.Koops, bioloog.

Contact F.B.J.Koops

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties