Geen antidepressiva voor depressie bij ziekte van Alzheimer

Onderzoek
Oswald J.N. Bloemen
Aart H. Schene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4018

Waarom dit onderzoek?

Depressie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer wordt vaak met een antidepressivum behandeld. Ook in de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie’ uit 2005 wordt het gebruik van antidepressiva aangeraden. Er zijn echter maar enkele gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies (RCT’s) die het effect van antidepressiva bij…

Auteursinformatie

Contact (a.h.schene@amc.uva.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Ook interessant

Reacties