Gedragsmodificatie.

Media
P.F.M. Kop
F.J. Grauenkamp
L.M.G. Curfs
B. Garssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:741

Gedragsmodificatie. Toepassingen in de intramurale gezondheidszorg. Onder redactie van P.F.M.Kop, F.J.Grauenkamp en L.M.G.Curfs. 213 bl., fig., tabellen. Van Loghum Slaterus, Deventer 1986. Prijs: ingen. ƒ 39,-.

De toepassingen van de leerprincipes die in dit boek worden besproken betreffen vnl. de geestelijke gezondheidszorg. Het doel dat daarbij gesteld wordt, is meestal het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties