Gedenkteeken voor Albrecht von Haller

Nieuws
Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1901;45:1432