Gebruik van mobiele telefoon is veilig

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:289-90
Download PDF

Er zijn geen aanwijzingen dat gebruik van mobiele telefoons de gezondheid kan schaden. Dat blijkt zowel uit rapportage van de Nederlandse Gezondheidsraad als uit onderzoek van de Britse National Radiological Protection Board (NRPB).

Diverse buitenlandse rapporten uit 2003 wezen eerder in een andere richting. Zo hebben Zweedse wetenschappers na proefdieronderzoek gesteld dat veelvuldig gebruik van mobiele telefoons door kinderen wellicht tot alzheimerachtige verschijnselen op relatief jonge leeftijd zou kunnen leiden. Dit onderzoek kan de toets der kritiek echter niet doorstaan en de conclusies zijn derhalve voorbarig. Hetzelfde geldt voor een ander Zweeds onderzoek, waaruit zou blijken dat mobiele telefoons kunnen leiden tot hersentumoren. Enkele jaren geleden wees een Australisch onderzoek met genetisch gemodificeerde muizen op een verband tussen blootstelling aan GSM-signalen en het optreden van lymfekliertumoren. Maar nieuw onderzoek met een verbeterde opzet bevestigt deze resultaten niet.

‘Recent onderzoek geeft geen nieuwe aanwijzingen dat mobiele telefoons gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Ook is niet aangetoond dat het nieuwe communicatiesysteem C2000, gebruikt door hulpdiensten, gevaar voor de gezondheid oplevert.’ Dit concludeert de Gezondheidsraad in zijn rapport ‘Elektromagnetische velden: jaarbericht 2003’ (publicatienummer 2004/01). In het jaarbericht wordt nieuw onderzoek beoordeeld op wetenschappelijke waarde. In de verslagperiode (2003) blijkt veel onderzoek waarin geclaimd wordt dat blootstelling tot schade leidt, niet deugdelijk te zijn uitgevoerd. Eerdere gegevens over een mogelijke relatie tussen blootstelling aan velden afkomstig van hoogspanningslijnen en het vóórkomen van kinderleukemie werden overigens bevestigd (persbericht Gezondheidsraad, 15 januari 2004).

‘Mobiele telefoons lijken veilig te zijn en geen kanker te veroorzaken’, zo zegt de Britse NRPB-deskundige prof. Anthony Swerdlow (The Guardian, 14 januari 2004). Omdat mobieltjes nog niet zo lang worden gebruikt, is volgens hem echter meer onderzoek nodig om de gezondheidsrisico's voor de lange termijn vast te stellen. Maar de wijdverbreide vrees voor het ontstaan van hersentumoren en andere medische problemen is volgens de onderzoekers ongegrond (www.nrpb.org).

Gerelateerde artikelen

Reacties