Fysiologieprijs 1987

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:417

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Fysiologie heeft besloten een prijs beschikbaar te stellen ten bedrage van ƒ 1.000,- voor een jonge fysioloog (maximale leeftijd 35 jaar) vanwege een proefschrift verschenen in 1986 of een publikatie in een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift met beoordeling door reviewers, dat in 1986 in druk is verschenen. De prijs zal, vergezeld van een oorkonde, in december 1987 worden uitgereikt tijdens het zogenaamde Papendal-symposium. Aanmelding voor deze prijs kan geschieden door een lid van de NVF of door de auteur zelf (die geen lid van de NVF hoeft te zijn) uiterlijk 1 juni 1987. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties