Fundamentals of immunology.

Media
O.G. Bier
W.D. da Silva
D. Götze
I. Mota
H.L. Langevoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1500

O.G.Bier, W.D.da Silva, D.Götze en I.Mota, Fundamentals of immunology. 2e, geheel herziene druk. 469 bl., fig., tabellen. Springer-Verlag, Berlijn 1986. Prijs: ingen. DM. 64,-.

Aan de tweede druk van dit boek dat in opzet gelijk is gebleven aan de eerste druk van 1981, hebben de auteurs resultaten en inzichten van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties