Frenulum labii superioris

Media
Veen, J.A. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1972;116:110