Follow-up na een afwijkend cervixuitstrijkje niet conform de adviezen

Onderzoek
F.A.F. Kreuger
H. Beerman
H.G.T. Nijs
J.A. Wijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:833-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of de in 1987 opgestelde adviezen voor de follow-up na een positief uitstrijkje bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in de praktijk worden gevolgd.

Plaats

Werkgebied van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Rotterdam en omstreken.

Opzet

Descriptief.

Methode

Bij het centraal Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) werden uitslagen opgevraagd van al het cytologisch en klinisch-pathologisch onderzoek bij vrouwen met een uitslag Pap-klasse IIIA of hoger bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in 1989-1992. Per bevolkingsonderzoeksuitslag werden de cervixcytologische en histologische onderzoeken na het bevolkingsonderzoek naar volgorde gerangschikt.

Resultaten

Bij 61 van de vrouwen met een bevolkingson derzoeksuitslag Pap-klasse IIIA werden de adviezen gevolgd; bij 12 werd geen follow-up gevonden. Met herhalingsuitstrijkjes werd vaak veel langer gewacht dan de aanbevolen 3 maanden. Na een bevolkingsonderzoeksuitslag Pap-klasse IIIB, IV of V werden de adviezen in respectievelijk meer dan de helft, circa driekwart en alle gevallen gevolgd. Bij 9 van de vrouwen met een uitslag Pap-klasse IIIB of IV werd geen vervolgonderzoek gevonden in het PALGA-bestand.

Conclusie

Er werd vaak van het geadviseerde traject na een positieve uitstrijk afgeweken. Nader onderzoek naar de knelpunten in het follow-up-traject is gewenst.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Rotterdam e.o., afd. Epidemiologie en Beleid, Schiedamsedijk 95, 3000 LP Rotterdam.

Zuiderziekenhuis, Rotterdam.

Dr.H.Beerman, patholoog.

St.Clara Ziekenhuis, Rotterdam.

Dr.J.A.Wijnen, gynaecoloog.

Contact Mw.drs.F.A.F.Kreuger, medisch bioloog; dr.H.G.T.Nijs, arts-epidemioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties