Foliumzuursuppletiebeleid bij zwangerschap werkt, maar moet beter
Open

Ter discussie
15-10-2012
Denhard J. de Smit, Lolkje T.W. de Jong-van den Berg en Martina C. Cornel
Het advies om periconceptioneel extra foliumzuur te nemen geldt in Nederland al sinds 1993. Dat dit advies zinvol is, blijkt uit een regionale analyse (Noord-Nederland) waarin verschil werd gezien in de prevalentie van neuralebuisdefecten (NBD) vóór en na de introductie van het foliumzuuradvies.1 Er werd nog geen poging gedaan om voor heel Nederland vast te stellen of de toename in foliumzuurgebruik ook werkelijk bijdraagt aan een lagere geboorteprevalentie van NBD’s. Dit onderzoek is echter wel belangrijk, omdat van diverse voedselverrijkingsprogramma’s in andere landen inmiddels is aangetoond dat die leiden tot een daling van het aantal NBD’s. Voedselverrijking heeft dus zin. Bijna alle Europese landen kiezen voor een supplementenstrategie, wat ook effectief is, mits optimaal geïmplementeerd. Wij trekken die conclusie op grond van recent gepubliceerde gegevens over het gebruik van foliumzuur en de prevalentie van NBD in Nederland.

Monitoring en registratie

In de optimale dataset om de effectiviteit van gebruik van ...