The first year of life.

Media
H.B. Valman
H.S.A. Heijmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1108

H.B.Valman, The first year of life. 3e druk. 99 bl., fig., tabellen. British Medical Association, Londen 1989. ISBN 0-7279-0224-5. Prijs: ingen. £ 11,-.

In dit rijkelijk geïllustreerde boek worden de relevante medische problemen die zich in het eerste levensjaar kunnen voordoen, overzichtelijk besproken. Aandacht wordt besteed aan prematuriteit, respiratoire problemen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties