Fibrinolyse en antithrombotica bij het (dreigende) myocardinfarct; welk regime heeft de voorkeur?

Onderzoek
E.C.M. van Gorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:673

In de ‘international study of infarct survival’ (ISIS)-2 werd reeds het gunstige effect op de overleving aangetoond van de behandeling met streptokinase na een doorgemaakt myocardinfarct. Acute fibrinolyse gecombineerd met toediening van acetylsalicylzuur (2 mgkgdag) deed de kans op reïnfarcering afnemen en de kans op overleving verder toenemen.1

Nog…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties