Fibercapnische intubatie bij wakkere patiënten

Klinische praktijk
Johannes M. Huitink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2903
Abstract

Samenvatting

Flexibele intubatie bij de wakkere patiënt (‘wakkere flexibele intubatie’) is de gouden standaard voor het intuberen van de trachea bij patiënten bij wie moeilijk toegang tot de luchtweg te krijgen is, maar tot 13% van de gevallen blijkt te mislukken. Hier beschrijven wij een nieuwe techniek, de wakkere fibercapnische intubatie, die in Nederland is ontwikkeld voor de intubatie van patiënten met hoofd-halskanker en een moeilijke toegang tot de luchtweg. Na lokale verdoving wordt een flexibele scoop in de bovenste luchtwegen ingebracht. Vervolgens wordt door het werkkanaal van de scoop een speciale dunne katheter ingebracht in de trachea voor CO2-metingen. De katheter kan ook gebruikt worden voor oxygenatie tijdens de procedure. Bij alle patiënten blijft de spontane ademhaling gehandhaafd Als er vier achtereenvolgende normale capnogrammen zijn verkregen wordt de scoop voorzichtig opgevoerd over de katheter en wordt, na identificatie van trachearingen of de carina, de tube in de trachea geplaatst.

Deze nieuwe intubatietechniek is eenvoudiger aan te leren dan de wakkere flexibele intubatie.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Amsterdam.

Contact Dr. J.M. Huitink, anesthesioloog (j.huitink@vumc.nl)

Verantwoording

Het filmpje van de intubatie is tot stand gekomen met medewerking van drs. Dirk Buitelaar, anesthesioloog (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) en dr. Jochen Bretschneider, kno-arts (VUMC).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties