Feestrede, uitgesproken bij de herdenking van het vijf-en-zeventig-jarig bestaan der Maatschappij

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1924;68:308-21