Farmacotherapie en psychotherapie. LSD als adjuvans bij de psychotherapie?

Klinische praktijk
Booij, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:2-5