Extramammaire ziekte van Paget aan het scrotum

Klinische praktijk
Wendy Aldewereld
Rob Blanken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A919
Abstract

Samenvatting

Een 82-jarige man meldde zich met sedert enkele jaren een jeukende huiduitslag op het scrotum. Histopathologisch onderzoek toonde in een overigens niet-afwijkende epidermis groepen en solitaire atypische cellen, hetgeen wees op extramammaire ziekte van Paget (EMPD). Er waren geen aanwijzingen voor een onderliggende maligniteit. De afwijkende huid werd geëxcideerd. EMPD betreft een intra-epidermaal adenocarcinoom dat voorkomt in gebieden met apocriene zweetklieren. Primaire EMPD (75%) gaat zeer waarschijnlijk uit van pluripotente stamcellen van de huid. Na verloop van tijd kan de tumor de dermis en diepere weefsels infiltreren en metastaseren. Bij de secundaire vorm van EMPD (25%) is sprake van epidermale invasie van maligne cellen van adenocarcinomen van de huidadnexen of is er een relatie met adenocarcinomen van nabijgelegen interne organen. Immunohistochemisch onderzoek kan helpen bij het onderscheid tussen een primaire en secundaire EMPD. De sterfte is gemiddeld 26%. De behandeling hangt af van de eventuele aanwezigheid van een onderliggende maligniteit en is bij voorkeur chirurgisch, maar het recidiefpercentage varieert van 8 tot 61%, waardoor langdurige follow-up noodzakelijk is.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden.

Afd. Dermatologie: Drs. W. Aldewereld, assistent-geneeskundige; drs. R.Blanken, dermatoloog.

Contact drs. W. Aldewereld (w.aldewereld@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties