Evaluatie consensus diagnostiek diep veneuze trombose

Onderzoek
J.J.E. van Everdingen
H. Lamberts
A.W.A. Lensing
M.V. Huisman
J.W. ten Cate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2208-11
Abstract

Samenvatting

Ten einde de invloed van een in 1986 gehouden consensus-bijeenkomst diep veneuze trombose na te gaan, werd in september 1987 een schriftelijke enquête onder 706 Noordhollandse huisartsen gehouden naar de wijze waarop zij diagnostiek van acute diep veneuze trombose verrichten. De opzet van de enquête was gelijk aan die van een eerder in 1985 gehouden enquête. Er werden 435 (62) enquêteformulieren teruggestuurd, waarvan 408 (58) voor analyse beschikbaar waren. Anders dan in 1985, toen klinische diagnostiek meer toegepast werd en minder vaak aanvullend onderzoek volgde, gaf thans 69 van de respondenten aan dat de diagnose met meer objectieve methoden was gesteld. Tevens bleek 37 van de respondenten de consensustekst als één van de bronnen te noemen waarop zij hun werkwijze baseren. Op grond van deze gegevens wordt geconcludeerd dat de uitspraak van de consensus-bijeenkomst invloed heeft gehad op het dagelijks handelen van de huisarts.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Dermatologie: dr.J.J.E.van Everdingen, dermatoloog.

Afd. Hemostase en Trombose: A.W.A.Lensing, medisch student; dr.M.V.Huisman en dr.J.W.ten Cate, internisten.

Universiteit van Amsterdam, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.H.Lamberts, huisarts.

Contact dr.J.J.E.van Everdingen, Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO), Postbus 20064, 3502 LB Utrecht

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties