Een analyse van beslissingen van de Hoge Raad

Euthanasie bij gevorderde dementie

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5154
Abstract

Een specialist ouderengeneeskunde beëindigde het leven van een wilsonbekwame vrouw met gevorderde dementie en een schriftelijke wilsverklaring. Er waren twijfels of de arts zorgvuldig had gehandeld. De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie vond van niet. De tuchtrechter legde de arts een berisping op, in hoger beroep verlaagd tot een waarschuwing. De rechtbank ontsloeg de arts van rechtsvervolging voor moord. De Hoge Raad was het vervolgens geheel eens met de rechtbank en vernietigde de beslissing van het Centraal Tuchtcollege.

Samenvatting

Over de vraag of artsen het leven mogen beëindigen van wilsonbekwame patiënten met gevorderde dementie bestaat al jaren lang verwarring. De toetsingscommissie euthanasie, de tuchtrechters en de strafrechter beantwoordden deze vraag allemaal anders naar aanleiding van de euthanasie bij een 74-jarige vrouw met gevorderde dementie en een eerdere wilsverklaring. De Hoge Raad zorgde op 21 april 2020 voor duidelijkheid, althans gedeeltelijk. Deze bijdrage bevat een analyse van de beslissingen van de Hoge Raad en de gevolgen daarvan voor artsen bij patiënten met gevorderde dementie en een doodswens.

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact A.C. Hendriks (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties