European Meeting on Research in consultation psychiatry.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1327

European Meeting on Research in consultation psychiatry. – Op 24 oktober a.s. organiseren de Sectie Ziekenhuispsychiatrie van de Ned. Ver. voor Psychiatrie en het Nederlands Consortium voor Consultatieve Psychiatrie bovengenoemd congres in Hotel Casa 400, te Amsterdam. Het congres is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, psychologen, consultatief psychiatrisch verpleegkundigen en geïnteresseerden…

Ook interessant

Reacties