Eukaria-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1431

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) stelt de Eukaria-prijs ter beschikking voor de auteur(s) van een in 2001 of 2002 verschenen wetenschappelijke publicatie in de vorm van een artikel, boek of scriptie over het thema: zelf beslissen over het levenseinde. De prijs bedraagt € 1500,– en zal worden uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van de NVVE. De taal waarin de publicatie is geschreven mag Nederlands of Engels zijn.

Geïnteresseerden wordt verzocht hun inzending vóór 1 januari 2003 te zenden naar: drs.M.van der Grijn, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam. Voor meer informatie kunt u de website…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties