Etnische verschillen in slaapgedrag van Amsterdamse kleuters

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3080

Niet-Westerse allochtone kleuters slapen gemiddeld wat korter dan kinderen met autochtone Nederlandse afkomst. Het kortere slapen ging niet aantoonbaar samen met een hoger lichaamsgewicht of een hogere bloeddruk.

Dat blijkt uit gegevens van 2384 kinderen uit de ‘Amsterdam Born Child and their Development’-studie (Eur J Public Health. 2016; online

Ook interessant

Reacties