Essentials of obstetrics and gynecology.

Media
N.F. Hacker
J.G. Moore
J.G. Aalders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2029

Essentials of obstetrics and gynecology. 3e druk. Onder redactie van N.F.Hacker en J.G.Moore. 737 bl., fig., tabellen. W.B.Saunders, Philadelphia 1998. ISBN 0-7216-7473-9. Prijs: ingen. ƒ  105,90.

Onder de eindredactie van Hacker en Moore verscheen onlangs de derde editie van dit leerboek. Het geniet een uitstekende reputatie in de Verenigde Staten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties