Essential obstetrics and gynaecology

Media
E.M. Symonds
I.M. Symonds
J.M.W.M. Merkus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1745

E.M.Symonds en I.M.Symonds, Essential obstetrics and gynaecology. 3e druk. 323 bl., fig., tabellen. Churchill Livingstone, New York 1998. ISBN 0-443-05453-3. Prijs: ingen. ƒ  88,20.

Deze 3e druk is bedoeld voor medisch studenten en geeft helder een zeer gecomprimeerde weergave van de inhoud van het specialisme obstetrie en gynaecologie. Relatief…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties