Ergometrine, het nieuwe secale-alcoloid

Onderzoek
Esveld, L.W. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:3089-90