Epilepsie is een dodelijke ziekte

Klinische praktijk
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1754
Download PDF

Al langer is bekend dat de levensverwachting van patiënten met epilepsie verminderd is. Onduidelijk is echter of dit een direct gevolg is van de ziekte. Shackleton et al. waren in de gelegenheid een onderzoek uit te voeren bij een cohort van 1455 patiënten bij wie tussen 1953 en 1967 epilepsie werd vastgesteld in het Instituut voor Epilepsiebestrijding te Heemstede. Van 746 mannen en 609 vrouwen waren alle gegevens te achterhalen. Tijdens een gemiddelde follow-up van 28 jaar (uitersten: 6 maanden-41 jaar) bleken 404 patiënten te zijn overleden. Ten opzichte van de rest van de bevolking was de sterfte bij de patiënten met epilepsie ruim drievoudig verhoogd (relatief risico (RR): 3,2; 95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 2,9-3,5). De sterfte was het grootst bij patiënten jonger dan 20 jaar (RR: 7,6) en tijdens de eerste 2 jaar van de follow-up (RR: 16). In de eerste 2 jaar na het stellen van de diagnose deden zich 53 sterfgevallen voor, waarvan 18 direct het gevolg waren van epilepsie (incidentie: 6,8 per 1000 persoonsjaren (95-BI: 4,1-10)). Na 2 jaar follow-up was de incidentie van sterfte direct ten gevolge van epilepsie 3,1 per 100 persoonsjaren (95-BI: 2,5-3,6). Het onderzoek bevestigt dat de sterfte onder patiënten met epilepsie groter is dan onder de rest van de bevolking. Dit wordt vooral gezien in de eerste jaren na het stellen van de diagnose, geldt veelal jonge patiënten en is voor een groot deel een gevolg van de ziekte zelf.

Shackleton DP, Westendorp RGJ, Kasteleijn-Nolst Trenité DGA, Vandenbroucke JP. Mortality in patients with epilepsy: 40 years of follow up in a Dutch cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:636-40.

Gerelateerde artikelen

Reacties