Epidurale analgesie en vaginale kunstverlossingen

Nieuws
G.J. Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1707

Er lijkt een samenhang te bestaan tussen epidurale analgesie toegepast tijdens de bevalling en het vóórkomen van een verhoogd aantal kunstverlossingen. Het is echter onduidelijk of er een werkelijk oorzakelijk verband tussen de toegediende epidurale analgesie en een kunstverlossing bestaat. Epidurale analgesie met een lokaal anestheticum gaat gepaard met een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties