Epidemiologische kenmerken van gemelde HIV-1-infectie bij kinderen in Nederland, 1998-2000: verticale transmissie door ouders uit gebieden met een gegeneraliseerde epidemie

Onderzoek
A.M.C. van Rossum
R.A. Hirasing
R. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1282-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beloop en de kenmerken vaststellen van het jaarlijks aantal nieuwe diagnosen ‘HIV-1-infectie’ in Nederland.

Opzet

Prospectieve registratie in de periode 1 januari 1998-31 december 2000.

Methode

Nederlandse kinderartsen melden maandelijks via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde ieder kind bij wie een HIV-infectie was gediagnosticeerd. De meldingen werden gevolgd door toezending van vragenlijsten.

Resultaten

In de periode 1998-2000 werd bij 42 kinderen een HIV-1-infectie vastgesteld. In de periode 1995-1997 was dit aantal nagenoeg gelijk (n = 43). Bij 86 van de kinderen was één of beide ouders afkomstig uit een gebied in de wereld met een gegeneraliseerde HIV-epidemie. Van 2 kinderen (5) waren de beide ouders van Nederlandse afkomst. Het merendeel (81) van de kinderen werd via verticale transmissie door hun moeder geïnfecteerd. Van deze kinderen was 48 (n = 20) in Nederland geboren. 40 van de in Nederland geboren en door verticale transmissie geïnfecteerde kinderen woonde in 1 van de 4 grote steden. De overige 60 woonde verspreid over nagenoeg alle provincies van Nederland.

Conclusies

De stijging van het aantal nieuw-geïnfecteerde kinderen in de periode 1995-1997 leek af te vlakken in 1998-2000, mogelijk als gevolg van een actiever test- en behandelbeleid onder zwangere vrouwen uit risicogroepen. De 20 in Nederland geboren geïnfecteerde kinderen laten zien dat dit beleid gericht op het voorkómen van verticale transmissie nog onvoldoende wordt doorgevoerd.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Infectieziekten/Immunologie, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

Mw.dr.A.M.C.van Rossum, arts-onderzoeker (thans: assistent-geneeskundige); prof.dr.R.de Groot, kinderarts-infectioloog.

TNO Gezondheid en Preventie, Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde, Leiden.

Contact Prof.dr.R.A.HiraSing, medisch coördinator (rdegroot@alkg.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties