Enzymes, properties, distribution, methods and applications

Media
Waksman, S.A. en Davison, W.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1928;72:703