Enkele bijzonderheden betreffende psoriasis bij een zeer jongen kleuter

Klinische praktijk
Keizer, D.P.R.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1947;91:1893-5