Endoscopische behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte: nog te vroeg voor een duidelijke plaatsbepaling

Klinische praktijk
F.T.M. Peters
J.H. Kleibeuker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1059-64
Abstract

Samenvatting

- Gastro-oesofageale refluxziekte is een chronische aandoening. De belangrijkste therapeutische maatregel is langdurige medicamenteuze zuurremming.

- Antirefluxoperaties hebben een plaats als medicamenteuze behandeling tekortschiet.

- Een nieuwe ontwikkeling is de endoscopische behandeling van het refluxlijden. De verschillende methoden zijn gebaseerd op een van de volgende principes: radiofrequente ablatie, gastroplicatie en implantatie van een volumegevend materiaal.

- De kortetermijnresultaten van endoscopische behandeling van het refluxlijden zijn niet zeer positief, de resultaten op wat langere termijn zijn tot nu toe teleurstellend.

- Resultaten van gerandomiseerde studies zijn nauwelijks nog voorhanden. Langere follow-upstudies en gerandomiseerde studies zijn nodig voor een gefundeerd oordeel over de plaats binnen het therapeutisch arsenaal.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1059-64

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Hr.dr.F.T.M.Peters en hr.prof.dr.J.H.Kleibeuker, maag-darm-leverartsen.

Contact hr.dr.F.T.M.Peters (f.t.m.peters@int.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties