Enalapril en de progressie van nefropathie bij diabetes mellitus

Onderzoek
N. Posthuma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:990

Om te kijken of ‘angiotensine converting enzyme’-remming de achteruitgang van de nierfunctie meer vertraagde dan behandeling met metoprolol, werd door Björck et al. een prospectief gerandomiseerd onderzoek bij 40 insuline-afhankelijke patiënten met diabetes mellitus en nefropathie (zo nodig histologisch vastgesteld) verricht.1 De patiënten hadden allen een verminderde nierfunctie en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties