Embolisatie van de A. uterina: een nieuwe behandeling bij uterus myomatosus

Opinie
W.M. Ankum
J.A. Reekers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:765-9
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 791.

Chronische klachten van myomen, zoals menstruatiestoornissen en mechanische bezwaren, komen veelvuldig voor. Indien conservatieve therapeutische maatregelen falen en hysteroscopische resectie niet mogelijk is, vormt hysterectomie meestal de definitieve oplossing. Jaarlijks vinden in Nederland circa 8000 hysterectomieën plaats. Het is onbekend welk aandeel de uterus myomatosus hierin heeft. Indien de Amerikaanse gegevens geëxtrapoleerd worden,1 zou dat neerkomen op circa 5000 ingrepen per jaar.

Een nieuwe optie bij de behandeling van uterusmyomen is de embolisatie van de A. uterina, zoals voor het eerst in 1995 beschreven.2 De techniek die hierbij gebruikt wordt, is al veel langer in gebruik, maar het doelorgaan - de myomateus veranderde uterus - is nieuw. Volgens de Seldinger-techniek wordt een katheter opgevoerd via de liesarterie, waarna - onder röntgendoorlichting - beide Aa. uterinae afgesloten worden door embolisatie met partikels polyvinylalcohol. De eerste ervaringen met deze behandeling, gerapporteerd vanuit…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: dr.W.M.Ankum, gynaecoloog.

Afd. Radiologie: prof.dr.J.A.Reekers, interventieradioloog.

Contact dr.W.M.Ankum (w.m.ankum@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties