Eli Lilly Diabetes Award 1992

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:489

Het bestuur van de stichting ‘Eli Lilly Diabetes Research’ zal in november 1992 voor de tweede maal deze 2-jaarlijkse onderscheiding uitreiken. Naast de onderscheiding zal een reisbeurs voor Europa of de USA voor de duur van 3 maanden aan de winnaar ter beschikking worden gesteld. Nederlandse onderzoekers die niet ouder zijn dan 35 jaar en binnen Nederland veelbelovend onderzoek verrichten op het gebied van diabetes mellitus kunnen in aanmerking komen voor deze onderscheiding.

De inzendingen kunnen tot 1 september 1992 gestuurd worden aan de voorzitter van de beoordelingscommissie, prof.dr.D.W.Erkelens, Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Heidelberglaan 100, 3584 CK Utrecht.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties