Eiwitgehalte van het bloedplasma en bezinkings-snelheid der bloedlichaampjes bij stuwing

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:118