Eisen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen bij de rijksluchtvaartdienst

Nieuws
Hilfman, M.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1959;103:1739