Eijkman-medaille.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1573

Eijkman-medaille. – Het bestuur van de Stichting Het Eijkman Medaille Fonds maakt bekend dat zij de Eijkman-medaille heeft toegekend aan de volgende personen: prof.dr.R.Djokomoeljanto (Semarang), prof.dr.L.W.Statius van Eps (Amsterdam) en mw.dr.M.Becx-Bleumink (Voorburg). De uitreiking van deze medaille zal plaatsvinden in het Havenziekenhuis te Rotterdam op 20 december a.s. tijdens een…

Ook interessant

Reacties