Effect van erytromycine op de galblaasontlediging

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1721

Naar aanleiding van mededelingen dat erytromycine de maagontlediging zou kunnen versnellen, is door Catnach et al. een onderzoek verricht naar de invloed van oraal toegediend erytromycine op de ontlediging van de galblaas.1 Bij het onderzoek werden 17 gezonde vrijwilligers betrokken (leeftijd 25-60 jaar), onder wie 7 vrouwen. Naast deze…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties