Effect van behandeling neonatale hypoglykemie op neurologische schade

Nieuws
Annemarie J.M.H. Keus
Enrico Lopiore
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9803

Waarom dit onderzoek?

Neonatale hypoglykemie is gerelateerd aan neurologische schade, maar de bewijzen voor een veilige behandelgrens zijn beperkt.

Onderzoeksvraag

Wat is de relatie tussen de ernst van een neonatale hypoglykemie en de psychomotore ontwikkeling van kinderen op de leeftijd van 2 jaar?

Hoe werd dit onderzocht?

De ‘Children with…

Auteursinformatie

Contact (j.m.h.keus@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Wij  hebben problemen met de laatste zin van de “Consequenties voor de praktijk”  in deze korte bespreking. Te weten – “snelle correctie van de bloedglucoseconcentratie lijkt echter gerelateerd te zijn aan een toename van neurologische schade”. Deze zin moet ons inziens verwijderd worden.

De zin suggereert dat een snelle correctie van de bloedglucoseconcentratie (overigens niet boven normale gehalten) een toename van neurologische schade zou veroorzaken. Dit staat zo niet in het artikel. De auteurs schrijven zelf, dat de  studie een observationele is en dat onbekende “confounders” niet zijn  uitgesloten. Inderdaad zijn er verschillende mogelijkheden hoe deze toevallige bevinding verklaard kan worden, bijvoorbeeld door een tijdelijke insuline resistentie en dan is er meer aan de hand. Voorts gaat het vooral ook om de kinderen met instabiele glucose gehalten.

Controle van neonatale hypoglykemie is een belangrijke zaak, en daarom is het goed, dat het NTVG er aandacht aan heeft geschonken.

Naar onze huidige ervaring leeft het probleem neonatale hypoglykemie onvoldoende  bij de kinderartsen in het algemeen.  Bij de bestudering van 3 casus van baby’s van vijf tot acht weken oud, waarvan de ouders  beschuldigd zijn van het Shaken Baby Syndroom (2) werd bij alle drie onterecht geen bloedsuikergehalte bepaald in de neonatale periode in 3 verschillende ziekenhuizen, terwijl daar wel een indicatie voor was. Eenmaal betrof het een baby met een neurologische prikkeling op de 2e levensdag na een pathologische partus, een tweede maal  na gebruik van een geneesmiddel door de moeder waarvan bekend is dat hypoglycaemie de 2e meest voorkomende bijwerking is en de derde maal werd een laag glucosegehalte op de 13e levensdag na de geboorte niet verder gecontroleerd.

Janna Koppe emeritus hoogleraar neonatologie EKZ-AMC-UVA 
Kees van der Sluis, voorheen uroloog te Eindhoven.
Jannes Koetsier , voormalig huisarts en bedrijfsarts.

Namens de stichting www.shakenbaby.nl. Blauwe stad. Groningen

Referenties:

   (1)    McKinlay CJD, Alsweiler JM, Ansell JM, Anstice NS, Chase G, Gamble GD, et al. Neonatal Glycemia and Neurodevelopmental Outcomes at 2 years. NEJM 2015;373:1507-18. (2)  www. shakenbaby.nl