Eenige waarnemingen bij jeugdige arbeiders werkzaam in letterzetterijen en drukkerijen

Onderzoek
Elias, S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1910;54:1882-4