Eenige brieven van Thomas Schwencke over de inoculatie der kinderpokken

Perspectief
Hoeven, J. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:1258-62