Eene poging tot verklaring der afscheiding van zure urine uit het alkalisch bloed

Onderzoek
Stokvis, B.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:618