Eene keizersnede volgens de methode van Porro

Onderzoek
Sänger, W.M.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1878;22:654