Eene circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken in België, in zake de gezondheidspolitie der huisdieren

Onderzoek
Ali Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1867;11:290-2