Een zegelringcelcarcinoom van de maag als eerste uiting van een mammacarcinoom
Open

Casuïstiek
20-05-2003
F.A.R.M. Warmerdam, J.L.G. Blaauwgeers, B. de Valk en K.J. Roozendaal

Een 73-jarige vrouw presenteerde zich met doffe pijn in epigastrio, een snel optredend gevoel van verzadiging bij de maaltijd en een gewichtsverlies van 10 kg in 6 maanden. Aanvullend onderzoek toonde linitis plastica op basis van een zegelringcelcarcinoom in de maag, multipele skeletmetastasen en een occult, klein mammacarcinoom. Immunohistochemische vergelijking van de tumoren wees uit dat het in alle gevallen ging om een gemetastaseerd mammacarcinoom. Bij controle na een jaar behandeling met tamoxifen waren de klachten verdwenen en was de activiteit van de tumormarker gedaald. Hoewel metastasering van mammacarcinoom naar de maag zeldzaam is, moet men deze mogelijkheid in gedachten houden bij vrouwen die zich presenteren met een maligniteit van de maag en mastopathie. Hormonale behandeling en chemotherapie kunnen resulteren in redelijke palliatie.