Een zeer gunstig afgeloopen malaria-behandeling bij dementia paralytica

Klinische praktijk
Barnhoorn, J.A.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1615-7