Een woord over het Ontwerp van Wet regelende de voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der Tandheelkunst

Media
Herodotus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:299-1