Een woord naar aanleiding van het rapport aan het hoofdbestuur in zake de prostitutieregeling

Onderzoek
Fokker, A.P.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:81-5