Een vrouw met vaginaal weefselverlies

Vagina weefsel
Thalia van Barneveld-Reitsema
Melany E. Bijker
Natalja E. Leeuwis-Fedorovich
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7389
Abstract

Casus

Een 44-jarige vrouw kwam bij de huisartsenpost na klachten van hevige buikpijn en vaginaal bloedverlies. Haar klachten waren afgenomen nadat een stuk weefsel met daarin haar koperspiraal vaginaal werd uitgedreven (figuur). Wegens hevig menstrueel bloedverlies bij gebruik van een koperspiraal gebruikte patiënte tijdelijk de anticonceptiepil. Bij lichamelijk onderzoek zag de huisarts een hemodynamisch stabiele vrouw met lichte drukpijn onder in de buik. Speculumonderzoek toonde bloedverlies uit het ostium. Vanwege ongerustheid van zowel de huisarts als de patiënte werd zij verwezen naar de gynaecoloog.

Gezien het verhaal en de vorm van het weefsel – dat leek op een afgietsel van…

Auteursinformatie

Deventer ziekenhuis, afd. Gynaecologie, Deventer: drs. T. van Barneveld-Reitsema, aios (thans aios te UMCG, Groningen); drs. M.E. Bijker, fertiliteitsarts in opleiding (thans: Isala klinieken, afd. Gynaecologie, Zwolle); dr. Natalja E. Leeuwis-Fedorovich, klinisch patholoog.

Contact T. van Barneveld-Reitsema (t.van.barneveld-reitsema@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Lucet F. van der Voet, gynaecoloog te Deventer Ziekenhuis, gaf waardevol advies over de inhoud van het artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Thalia van Barneveld-Reitsema ICMJE-formulier
Melany E. Bijker ICMJE-formulier
Natalja E. Leeuwis-Fedorovich ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties