Een bedrieglijke schoonheid?

Een vrouw met irisheterochromie

Wat is de diagnose?
Ingrid L. Birker
Lidwien S.T.M. Boons
Gregorius P. M. Luyten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D197
Abstract

Casus

Een 20-jarige vrouw met congenitale irisheterochromie (figuur a) kwam naar de polikliniek Oogheelkunde in verband met sinds anderhalve week klachten van gezichtsvelduitval van haar rechter oog. Bij fundoscopisch onderzoek zagen we een fors prominerende tumor met sereuze ablatio retinae (figuur b). Het beeld bij fundoscopie paste bij de diagnose ‘choroidea-melanoom’. De tumor van patiënte was te groot voor behandeling met radiotherapie en daarom werd het oog geënucleeerd. Pathologisch onderzoek van de tumor toonde een spoelcellig choroidea-melanoom. Daarnaast werd een toename van melanocyten in de uvea en de sclera gezien, die paste bij de diagnose ‘oculaire melanocytose’. Oculaire of oculodermale…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Oogheelkunde, Leiden.

Drs. I.L. Birker, aios oogheelkunde; drs. L.S.T.M. Boons, coassistent oogheelkunde; prof.dr. G.P.M. Luyten, oogarts.

Contact drs. I.L. Birker (i.l.birker@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ingrid L. Birker ICMJE-formulier
Lidwien S.T.M. Boons ICMJE-formulier
Gregorius P. M. Luyten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties